Nieuwsflits -2- GR4R 2021. De ringen zijn verzonden.

Beste sportvrienden en sportvriendinnen, 

Hartelijk dank voor uw deelname aan de 10e editie van de Golden Regio 4 Race!
 
Bijgaand treft u de ringen aan. 
 
De duiven zullen deze editie worden verkocht via onze website  www.gr4r.nl
 
De eerste verkoop loopt af op zaterdag 20 maart, de 2e verkoop op zaterdag 27 maart en de 3 e verkoop op zaterdag 10 april.
Zou u ons in de week voorafgaand laten weten of u komt en de stamboom eventueel met een foto van de jongen of ouders willen mailen naar op het mail adres van de commissie.
 
De duiven van buiten de regio kunnen dan bij Johan Steenis worden aangeleverd en verdelen wij dan hier onder de kopers in Regio C en B2. Zodra de kopers vanuit deze Regio’s bekend zijn kan ook onderling het ophalen worden georganiseerd.
 
Graag willen wij weten wanneer u de duiven komt aanleveren. Wilt u dit doorgeven aan Rini van den Bogaard rinivdbogaard58@gmail.com of telefonisch op 06-29436917.
 
Met het aanleveren van de jonge duiven dient ook de stamkaart te worden afgegeven.
Alle te vervliegen prijzen worden verdeeld op 50%-50% tussen kweker en speler.
Zodra de 3 verkopingen hebben plaatsgevonden informeren wij alle kwekers en spelers over de verkochte jonge duiven. 
Het verzoek is om per ommegaande een bedrag van €20,- per ring over te maken, dus totaal €40,-   op rekening NL81 INGB 0001 3117 48 t.n.v. M. van der Kruk onder vermelding van GR4R 2021. 
 
Sportgroeten , blijf gezond en tot ziens!

Rini van den Bogaard  rinivdbogaard58@gmail.com          06-29436917
Peter van Utrecht         petervanutrecht@hotmail.com        06-23115633
Dick van Leur               dvleur@vshanab.nl                         06-55132381
Johan Steenis              joevalshof@planet.nl                       06-53949271
Maurice van der Kruk  mvanderkruk@hetnet.nl                   06-53276934
 
http://www.facebook.com/#!/GoldenRegio4Race