Nieuwsflits -4- GR4R 2021. Reglement GR4R 2021.

Beste sportvrienden en sportvriendinnen,

De verkoop en spelvoorwaarden voor de Golden Regio 4 Race 2021.

 • Alle aangeleverde duiven worden via de internetverkoop via onze site www.gr4r.nl ingezet op € 30,-  en bij opbod verkocht met een verhoging van € 5,- euro.
 • De duif moet worden gespeeld vanaf een erf gelegen binnen het werkgebied van de Regio’s C en B2 en meedoen aan het vliegprogramma van de Afdeling 7.
 • Er zullen 140 ringen worden verkocht en er kunnen maximaal 2 ringen per deelnemer/kweker/combinatie worden gekocht. De ringen kosten € 20,- per stuk.
 • Elke liefhebber of combinatie / deelnemer kan ten hoogste duiven aanschaffen en hier mee spelen.
 • Elke verkochte duif wordt geregistreerd op naam van diegene die met de duif zal gaan spelen. Dit zal, bij de NPO, na de laatste verkoop geschieden. Dit ongeacht de koper, hij of zij dient dit direct bij de aankoop op te geven.
 • Het eigendomsbewijs en de eventuele stamkaart blijft in het bezit van de commissie tot na de finale vlucht. De koper zal de stamkaart en eigendomsbewijs tijdens de feestmiddag overhandigd krijgen. Onder bijzondere omstandigheden zullen de stamkaarten en eigedomsbewijzen per post verstuurd worden.
 • Het kopen of spelen van de eigen duiven is niet toegestaan.
 • Duiven van de schenker kunnen niet worden gekocht door iemand die speelt vanaf hetzelfde erf, adres, of coördinaten.
 • Een kopie stamkaart of afstammingsgegevens worden voorafgaand aan de commissie verstrekt ten behoeve van de internet verkoop.
 • De volledige opbrengst van de ringen en de verkoop van de duiven wordt onder aftrek van de kosten in geldprijzen uitgekeerd.
 • Kopers van buiten de Regio’s C en B2 moeten de door hen aangekochte duiven plaatsen op een hok binnen Regio’s C en B2 en dit opgeven bij de aanschaf. Ook op dit hok mogen dus niet meer dan 6 duiven aan de wedstrijden deelnemen, ongeacht wie de duiven heeft gekocht.                                            
 • Voorbeeld: Liefhebber X koopt 3 duiven en plaatst die bij liefhebber Y. Dan kan liefhebber Y er dus zelf nog maar 3 kopen. De duiven worden geregistreerd op naam van de liefhebber die binnen de Regio’s C en B2 woont, overige afspraken zijn afspraken tussen liefhebbers onderling en vallen buiten de verantwoording van de commissie.
 • De verkoping is zonder opcenten.
 • Alle schenkers van een duif, voorzien van de door hem aangekochte ring, krijgen bericht door wie die duif is gekocht en op welk hok die duif is ingeschreven en geschiedt door de verspreiding van het overzicht van kwekers/spelers.
 • Duiven die worden verspeeld bij het uitwennen, africhten of spelen verzoeken wij door te geven aan de organisatie.
 • Van de duiven die niet worden gespeeld zal het eigendomsbewijs niet worden verstrekt noch de originele stamkaart. Het moet iedereen duidelijk zijn dat het de bedoeling is om met de duiven te spelen. Ook de kweker gaat daar van uit. Handelen in strijd met deze opzet is niet alleen onsportief maar beschadigt ook de opzet, want een kweker die dit overkomt, zal geen tweede keer meer mee doen.
 • Overtreding van de spelregels of niet nakomen van de verplichtingen kan gehele of gedeeltelijke beperkingen met zich meebrengen of leiden tot uitsluiting voor nader te bepalen tijd.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor overtreders van de spelregels met naam en toenaam te publiceren en eventueel gewonnen gelden niet uit te keren.
 • Voor het eindresultaat is de uitslag van ( na verwerking van eventuele reclames ) bindend. De ringenserie is eenvoudig herkenbaar aan de nummering.
 • De duifkampioenschappen van de Golden Regio 4 Race worden bijgehouden door de commissie.
 • Iedere deelnemer committeert zich aan deze reglementen.
 • In alle gevallen waarin door de spelregels niet is voorzien beslist de commissie.
 • De verkoop van de jonge duiven zal plaats vinden op 20 en 27 maart en 10 april en dit gebeurt via onze website www.gr4r.nl..
 • De vluchten voor 2021 zijn:

             14-08-2021   Pont St. Max
             21-08-2021   Pont St. Max
             28-08-2021   Nanteuil  (Jackpot vlucht)  
             04-09-2021   Niergnies
             11-09-2021   Sens

 • Alles op basis van het nu bekende vliegprogramma van Afdeling 7.

De prijzenpot, bestaande uit de opbrengst van de 140 verkochte ringen en de verkochte duiven,
in 2019 was € 16.500,=  en het coronajaar 2020 met allerlei aanpassingen en beperkte mogelijkheden € 5.800,=

Bij een opbrengst ter hoogte van het bedrag uit 2019 kan een prijzenpot ter hoogte van € 16.500,= worden uitgekeerd.
Deze geldprijzen worden dan verdeeld over 5 wedvluchten:

14-08-2021   Pont St. Max                                        €     1.000
21-08-2021   Pont St. Max                                       €      1.000
28-08-2021   Nanteuil         (Jackpot vlucht)             €   10.000
04-09-2021   Niergnies                                              €     1.000
11-09-2021   Sens                                                    €      1.000

                      Asduifcompetitie                                 €     2.500


De geldprijzen over de eerste 3 wedvluchten en de laatste wedvlucht worden als volgt verdeeld:

                                               Voor de kweker:                    Voor de koper:

1e   duif € 250,-                      € 125,-                                    € 125,-

2e   duif € 200,-                      € 100,-                                    € 100,-

3e   duif € 150,-                      €   75,-                                    €   75,-

4e   duif € 100,-                      €   50,-                                    €   50,-

5de  tot en met
10e  duif  € 50,-                      €   25,-                                    €   25,-


Op de GR4R Jackpot vlucht van 28-08-2021 Nanteuil zijn dan mogelijk de prijzen:

                                               Voor de kweker:                    Voor de koper:

1e   duif € 2.500,-                  € 1.250,-                                 € 1.250,-

2e   duif € 1.500,-                  €    750,-                                 €    750,-

3e   duif € 1.000,-                  €    500,-                                 €    500,-

4e   duif €    650,-                  €    325,-                                 €    325,-

5e   duif €    500,-                  €    250,-                                 €    250,-

6e   duif €    400,-                  €     200,-                                €    200,-

7e   duif €    350,-                  €     175,-                                €    175,-

8e   duif €    250,-                  €     125,-                                €    125,-

9e   duif €    200,-                  €     100,-                                €    100,-

10e duif t/m 20e duif € 150,-  €      75,-                                €      75,-

21e duif t/m 30e duif € 100,-  €      50,-                                €      50,-

Asduif competitie over alle 5 wedvluchten is dan mogelijk:

1e Asduif € 1.000,-                 €   500,-                                 €    500,-

2e Asduif €    650,-                 €   325,-                                 €    325,-

3e Asduif €    450,-                 €   225,-                                 €    225,-

4e Asduif €    250,-                 €   125,-                                 €    125,-

5e Asduif €    150,-                 €     75,-                                 €      75,-

Tijdens het jonge duiven seizoen zullen wij wekelijks een Nieuwsflits uitbrengen met daarin de gewonnen prijzen en de tussenstand van het Asduif kampioenschap.
Wij verzoeken u alvast een leuke foto van u met uw duiven naar de commissie te sturen. Wij hebben dan van iedere mogelijke winnaar al een foto in ons bezit. Op deze manier kan de Nieuwsflits tijdig verzonden worden.

Wij hopen op een zelfde opbrengst als in 2019 zodat wij deze prijzen ook in 2021 mogen uitkeren!

Voor vragen kan je altijd terecht bij de volgende personen:  

Rini van den Bogaard  rinivdbogaard58@gmail.com          06-29436917
Peter van Utrecht         petervanutrecht@hotmail.com        06-23115633
Dick van Leur               dvleur@vshanab.nl                         06-55132381
Johan Steenis              joevalshof@planet.nl                       06-53949271
Maurice van der Kruk  mvanderkruk@hetnet.nl                   06-53276934

http://www.facebook.com/#!/GoldenRegio4Race