Nieuwsflits -1- GR4R 2022. De ringen worden verstuurd.

Tiel, 11 februari 2022

Beste sportvrienden en sportvriendinnen, 

Hartelijk dank voor uw deelname aan de 11e editie van de Golden Regio 4 Race!

Bijgaand treft u de ringen aan. 

Gezien alle besmettingen en alle risico’s vandien zullen de duiven deze editie wederom verkocht via onze website  www.gr4r.nl
Ondertussen zijn wij bezig met aanpassingen aan onze website om de verkoop een stuk soepeler te laten verlopen dan de laatste verkoop van vorig jaar. De capaciteit wordt uitgebreid om het vastlopen te voorkomen.

De eerste verkoop loopt af op zaterdag 19 maart, de 2e verkoop op zaterdag 26 maart en de 3e verkoop op zaterdag 2 april.
Zou u ons in de week voorafgaand laten weten of u komt en de stamboom eventueel met een foto van de jongen of ouders willen mailen naar op het mail adres van de commissie.

De duiven van buiten de regio kunnen dan bij Johan Steenis worden aangeleverd en verdelen wij dan hier onder de kopers in Regio C en B2. Zodra de kopers vanuit deze Regio’s bekend zijn kan ook onderling het ophalen worden georganiseerd.

Graag willen wij weten wanneer u de duiven komt aanleveren. Wilt u dit doorgeven aan Rini van den Bogaard rinivdbogaard58@gmail.com of telefonisch op 06-29436917.

Met het aanleveren van de jonge duiven dient ook de stamkaart te worden afgegeven.
Alle te vervliegen prijzen worden verdeeld op 50%-50% tussen kweker en speler.

De vluchten die wij kiezen voor komende editie zijn:

13-08-2022   Morlincourt                                          €     1.000
20-08-2022   Pont St. Max                                       €     1.000
27-08-2022   Melun (Jackpotvlucht)                         €     7.500
03-09-2022   Morlincourt                                          €     1.000
10-09-2022   Sens (reserve Jackpotvlucht)*            €     1.000
                      Asduifcompetitie                                 €     2.000

* NB mocht de wedvlucht Melun geen doorgang kunnen vinden dan zal Sens als Jackpotvlucht worden vervlogen.
Indicatief hebben wij het prijzengeld van 2021 gebruikt. De definitieve verdeling van het prijzengeld wordt vastgesteld na de laatste verkoping.

Zodra de 3 verkopingen hebben plaatsgevonden informeren wij alle kwekers en spelers over de verkochte jonge duiven. 
Het verzoek is om per ommegaande een bedrag van €20,- per ring over te maken, dus totaal €40,-   op rekening NL81 INGB 0001 3117 48 t.n.v. M. van der Kruk onder vermelding van GR4R 2022. Voor de prijswinnaars van 2021 is dit niet van toepassing aangezien de ringen reeds zijn verrekend bij de uitbetaling. 

Sportgroeten , blijf gezond en tot ziens!

Rini van den Bogaard  rinivdbogaard58@gmail.com          06-29436917
Peter van Utrecht         petervanutrecht@hotmail.com        06-23115633
Dick van Leur               dvleur@vshanab.nl                         06-55132381
Johan Steenis              joevalshof@planet.nl                       06-53949271
Maurice van der Kruk  mvanderkruk@hetnet.nl                   06-53276934

http://www.facebook.com/#!/GoldenRegio4Race